"אור" המרכז לניצולי השואה, הגבורה והתקומה תושבי רמת-גן, הוקם מתוך מטרה לתעד ולשמר את מורשת ניצולי השואה, אשר בעוז רוחם החליטו להגשים את חלומם לבנות את ביתם ולהקים את משפחתם בארץ ישראל.

במסגרת פעילות המרכז הופקו ארבעה ספרים המאגדים בתוכם את שמות ניצול השואה תושבי העיר, ארץ לידתם, מקום שהייתם בתקופת מלחמת העולם השנייה, מקום שחרורם, תאריך עלייתם ארצה ומצבם המשפחתי.

בנוסף, הוקם אתר אינטרנט ומרכז מידע הכולל את סיפור החיים, ההצלה והתקומה בארץ של ניצולי השואה תושבי רמת-גן. הסיפורים כוללים צילומים משפחתיים וצילומי מסמכים ישנים.

הוקם מרכז לטובת מפגשים חברתיים ותרבותיים לניצולי השואה. במסגרת זו אותרו גם קרובי משפחה וחברים של ניצולים שלא נודע מה עלה בגורלם, המרכז משמש בין השאר גם להנצחת יקירי המשפחות שנספו בשואה.

מתקיימת פעילות בבתי הספר בהשתתפות ניצולי שואה המספרים את סיפורם האישי במאבקם בצורר הנאצי, הזוועות שחוו, הישרדותם ותקומתם בארץ.

פעילות חשובה זו הינה "אבן שואבת" להנחלת המורשת לתלמידי בתי הספר ולדורות הבאים אשר ידעו שלמרות שאותה מכונת השמדה קרה ואכזרית ניסתה לשים קץ קיומו של העם היהודי – אנחנו מהווים את ההוכחה לכך ש"נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי".